Tysk flagga
English
Swedish
BOKA BOENDE

Besöksnäringsråd

Tillsammans med kommunens förenings- och näringsliv kan varumärket Halmstad stärkas och kommunens attraktionskraft öka. För att underlätta detta arbete har ett besöksnäringsråd inrättats.

Rådet leds av VD i Destination Halmstad AB. Rådet ska träffas 3-4 gånger om året. Besöksnäringsrådet är rådgivande och styrelsen fattar beslut i frågor rörande Destination Halmstads verksamhet.

Medlemmar

Rådet består av representanter från närings-, och föreningslivet.

 • Elisabeth Haglund, Hotel Tylösand, storhotell / Kongress
 • Petra Schollin Lövbom, Hotel Mårtenson/ Halmstad hotellgrupp
 • Micke Wallin, Halmstad krögarförening
 • Ewa Bylander, Halmstad campingförening
 • Jeanette Nilsson, Halmstadtravet/ utflyktsmål
 • Mikael Andreasson, Halmstad Äventyrsland/utflyktsmål
 • Peter Gårdestedt, Hallands Idrottsförbund
 • Anders Ramsby, Teknik- och Fritidsförvaltningen
 • Ola Magnusson, Halmstad Arena, Teknik- och Fritidsförvaltningen
 • Kristina Blomquist, Kulturförvaltningen
 • Yasmine Möllerström, Hallandstrafiken
 • Patrik Svensson, Nöjet AB/ Eventarrangör
 • Göran Tyrsing, Ringenäs GK
 • Ann-Charlotte Ericsson, Region Halland
 • Johan Engman, Halmstads teaterförening
 • Annika Lindhe, Halmstads Näringslivs AB
 • Johan F Lundberg, Destination Halmstad
 • Ann Johansson, Destination Halmstad