Tysk flagga
English
Swedish
BOKA BOENDE

Miljöarbete

Vi på Destination Halmstad vill vara med och skapa ett mer hållbart samhälle. Som ett steg i detta miljödiplomerade vi vår verksamhet under sommaren 2011 och har sedan dess arbetat aktivt för att minska vår miljöpåverkan. 

Miljölogga

Att vara miljödiplomerad innebär att verksamheten har infört ett lättarbetat och effektivt miljöledningssystem som gett oss större insikt om vår miljöpåverkan och vad vi kan göra för att minska den. Det har även ökad vår medvetenhet och vårt engagemang för miljöfrågor i företaget.

Vårt fortsatta arbete

Ett miljödiplom är giltigt ett år och måste sedan följas upp och förnyas. Efter vårt första år som miljödiplomerade lyckades vi bland annat med att skapa miljödiplomerade evenemang, minska vår elförbrukning och ökat våra resor med klimatsmarta färdmedel. 

Vi arbetar målinriktat vidare med att:

•    Resa mer klimatsmart
•    Minska vår resursförbrukning
•    Källsortera mera
•    Öka personalens kunskap om och engagemang för miljön
•    Skapa och prioritera evenemang med miljöprofil.

Vi har tagit fram en miljövision och policy som ska vara vägvisare för vårt miljöarbete och vi sätter årligen upp nya miljömål, för att hålla miljöarbetet levande. Miljödiplomering uppfyller den nationella kravstandarden - Svensk Miljöbas, och bygger på den internationella standarden för miljöledning, ISO 14001.

Arbete med miljödiplomeringen har vi gjort tillsammans med SEE U Halmstad AB, som även fortsättningsvis kommer fungera som vår Green Advisor.